شورای سیاستگذاری/organizers چاپ

نام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

سمت


سید جعفر موسوی
دکتری تخصصی معاونت علمی دانشگاه ( رئیس شورای سیاست گذاری)
عباسعلی عنایتی کارشناسی ارشد
(دبیر شورای سیاست‌گذاری)
مسعود اصغری دکتری تخصصی رئیس دانشکده فنی و مهندسی (دبیر کمیته علمی همایش )
حبیب اسماعیل زاده رستم دانشجوی دکتری
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر (دبیر کمیته اجرایی همایش)
عباسعلی پورآقاجاندکتری تخصصیمعاون اداری و مالی دانشگاه

امیر مرزبان
دکتری تخصصی مدیر پژوهش دانشگاه
سیدسعیدحمیدی دانشجوی دکتری مدیرانفورماتیک همایش
نفیسه اسفندیان دکتری تخصصی مدیرگروه مهندسی برق و الکترونیک
حسام حسین زاده
کارشناسی ارشد
عضوهیات علمی گروه برق
یاسررمضانپور دانشجوی دکتری مسئول کمیته انتشارات
سید روح اله کمالی دانشجوی دکتری مدیرگروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
علی عباس زاده سوری
دانشجوی دکتری عضو هیات علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
میر امید هادیانی
دکتری تخصصی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر
سید عسکری قاسمپوری
دانشجوی دکتری عضو هیات علمی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات
سید حسین مرادی کارشناسی ارشد
قائم مقام و معاون هماهنگی برق منطقه ای مازندران
ایمان اصغری کارشناسی ارشد
معاون برنامه ریزی و تحقیقات
سید محمد کاظم نژاد دانشجوی دکتری
مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روش ها در شرکت برق مازندران
محمود فردی کارشناسی ارشد
مدیر عامل شرکت تانش
فرامرزسپهری دانشجوی دکتری
دبیر انجمن مهندسین برق و الکترونیک مازندران
رضا غفاری کارشناسی ارشد
معاونت توزیع
عایشه قره توقه کارشناسی ارشد

سیدجوادموسوی کارشناسی ارشد مدیرعامل شرکت مخابرات
تقی بارفروشی دکتری تخصصی
عضو هیات علمی دانشگاه نوشیروانی
ایرج احمدی دکتری تخصصی
عضو هیات علمی دانشگاه علم و فناوری بهشهر
محمد فیروزیان
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان مازندران- استاد دانشگاه
رضا برزگر پاشا کارشناسی ارشد
مدیر عامل شرکت برق آرا
امیرحسین خوش صولت دکتری تخصصی
معاون شرکت توزیع غرب مازندران
فردین عنایتی برق قدرت
برق منطقه ای مازندران
یوسف فولادی کارشناسی ارشد مدیر عامل شرکت تولیدی نیروی برق شهید سلیمی
سید اسمعیل نقیبی دانشجوی دکتری
مدیر دفتر برنامه ریزی فنی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
مرتضی خان محمدی دکتری تخصصی
رییس موسسه آموزش عالی علمی کاربری صنعت آب و برق واحد آموزشی مازندران
عباس رمدانی دکتری مدیریت استراتژیک رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان مازندران
علی اخضری کارشناسی ارشد مشاور امور فنی مدیر مخابرات منطقه مازندران


 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه1:

مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 تلفن : 09112287554   نمابر : 01142155116

پست الکترونیک: qceec@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه : حبیب اسماعیل زاده رستم

مدیر پژوهش دانشگاه: دکتر امیر مرزبان

آدرس دبیرخانه 2:

ساری - میدان امام - شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان - ساختمان نور - دفتر انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران

تلفن و نمابر: 01133360804


تاریخ های مهم / Important Datesمهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 15 آبان 1397

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 25 آبان 1397

تاریخ برگزاری همایش: 30 آبان1397محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی