نمایشگاه چاپ


پلان نمایشگاه و غرفه ها

برگزارکنندگان این رویداد بزرگ علمی در نظر دارند در حاشیه برگزاری کنفرانس با برگزاری نمایشگاه نسبت به ارائه توانمندی و آخرین دستاوردهای صنعتی در حوزه برق و کامپیوتر اقدام نمایند. بدین وسیله از کلیه صاحبان صنایع در حوزه های ذکر  شده، درخواست می گردد با توجه به اطلاعات مربوط به پلان نمایشگاه که در ذیل ارائه شده، نسبت به انتخاب غرفه مربوطه اقدام و با تماس تلفنی به شماره ۰۹۱۱۳۱۳۴۷۳۹ (دکتر علی عباس زاده) نسبت به حضور خود در نمایشگاه اقدام فرمایید.

مسئول مالی کنفرانس جهت هماهنگی : آقای عباس غلامی    شماره تماس: 09113143768