نمایشگاه چاپ


پلان نمایشگاه و غرفه ها

برگزارکنندگان این رویداد بزرگ علمی در نظر دارند در حاشیه برگزاری کنفرانس با برگزاری نمایشگاه نسبت به ارائه توانمندی و آخرین دستاوردهای صنعتی در حوزه برق و کامپیوتر اقدام نمایند. بدین وسیله از کلیه صاحبان صنایع در حوزه های ذکر  شده، درخواست می گردد با توجه به اطلاعات مربوط به پلان نمایشگاه که در ذیل ارائه شده، نسبت به انتخاب غرفه مربوطه اقدام و با تماس تلفنی به شماره ۰۹۱۱۳۱۳۴۷۳۹ (دکتر علی عباس زاده) نسبت به حضور خود در نمایشگاه اقدام فرمایید.

مسئول مالی کنفرانس جهت هماهنگی : آقای عباس غلامی    شماره تماس: 09113143768 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه1:

مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 تلفن : 09112287554   نمابر : 01142155116

پست الکترونیک: qceec@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه : حبیب اسماعیل زاده رستم

مدیر پژوهش دانشگاه: دکتر امیر مرزبان

آدرس دبیرخانه 2:

ساری - میدان امام - شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان - ساختمان نور - دفتر انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران

تلفن و نمابر: 01133360804


تاریخ های مهم / Important Datesمهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 15 آبان 1397

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 25 آبان 1397

تاریخ برگزاری همایش: 30 آبان1397محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی