کمیته علمی / Scientific Committee چاپنام و نام خانوادگی

میزان تحصیلات

تخصص

سمت

مسعود اصغری دکتری تخصصی سیستم های قدرت دبیر کمیته علمی
طاهره فدائیان دکتری تخصصی
مسئول کمیته علمی- بخش برق
نفیسه اسفندیان دکتری تخصصی پردازش گفتار مسئول کمیته علمی- بخش الکترونیک
تقی عابدی
دکتری تخصصی
عضو کمیته علمی برق
سمیه غلامی
دکتری تخصصی
عضو کمیته علمی برق
سید عسکری قاسمپوری دانشجوی دکتری نرم افزار مسئول کمیته علمی- بخش کامپیوتر
اردلان الیاسی دانشجوی دکتری نرم افزار مسئول کمیته علمی- بخش فناوری اطلاعات
علی خطی
دانشجوی دکتری
مسئول کمیته علمی- بخش کنترل
حسام حسین زاده
کارشناسی ارشد

مسئول کمیته علمی- بخش مخابرات
 سید سعید حمیدی
دانشجوی دکتری

مسئول کمیته علمی- بخش کاربرد ریاضی، مدیریت و اقتصاد

در مهندسی برق و کامپیوتر

همایون موتمنی دکتری تخصصی نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
یاسر بزرگی دکتری تخصصی علوم کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مرتضی صابری کمرپشتی دکتری تخصصی هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
رسول عنایتی فر دکتری تخصصی هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
یاسررمضانپور دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
علی عباس زاده دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
حبیب اسماعیل زاده رستم دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
روح الله کمالی دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
علیرضا یوسف پور دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
مجتبی رضوانی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
میثم هدایتی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
مرتضی الیاسی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
زهره یعقوبی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر
میثم یدالله زاده طبری دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
حسین شیرگاهی
دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
رضا جوانمرد دکتری تخصصی هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه علم و فناوری مازندران
حمیدرضا کوهی دکتری تخصصی هوش مصنوعی دانشگاه شمال
بهنام برزگر دانشجوی دکتری نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
علی رضا غفوری دکتری تخصصی سیستم های قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سید صالح قریشی دکتری تخصصی نانو الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مهرداد احمدی کمرپشتی دکتری تخصصی سیستم های قدرت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
سمانه سلیمانی دکتری تخصصی افزاره های نمیه رسانا دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سید هدی قریشی دکتری تخصصی الکترونیک قدرت دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حبیب الله آذرنگ دکتری تخصصی مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
فرید صمصامی خداداد دکتری تخصصی مخابرات دانشگاه فناوری های نوین آمل
فخر الدین نظری دکتری تخصصی الکترونیک دانشگاه فناوری های نوین آمل
سید اسمعیل نقیبی دانشجوی دکتری
برق قدرت
برق منطقه ای مازندران
عایشه قره توقه کارشناسی ارشد
برق قدرت
برق منطقه ای مازندران
فردین عنایتی
برق قدرت برق منطقه ای مازندران
سید محمد کاظم نژاد
دانشجوی دکتری
برق قدرت
مدیر دفتر سازماندهی و بهبود روش ها در شرکت برق منطقه ای مازندران
ایرج احمدی دکتری تخصصی
برق قدرت
عضو هیات علمی دانشگاه علم و فناوری بهشهر
تقی بارفروشی دکتری تخصصی
برق قدرت
عضو هیات علمی دانشگاه نوشیروانی بابل
رزم آرا ذاکری فر دانشجوی دکتری
تولید پراکنده برق
مدیردفترتولید پراکنده برق مازندران
هادی یوسفی دانشجوی دکتری
شرکت توزیع نیروی برق مازندران
محمد فیروزیان دکتری تخصصی
برق قدرت
استاد دانشگاه و عضو هیات علمی سازمان نظام مهندسی
بردیا بهنیا دکتری تخصصی
صنایع
رئیس گروه معماری سازمانی
شه روز نصیریان
دکتری تخصصی

دانشگاه علوم و فنون مازندران
میلاد ربیعی
دکتری تخصصی

دانشگاه علوم و فنون مازندران
باقر رحیم پور
دکتری تخصصی

دانشگاه علوم و فنون مازندران
مهدی گل سرخ تبار امیری
دکتری تخصصی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
مرتضی بابازاده
دکتری تخصصی
نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
نبی اله رمضانی
دکتری تخصصی
برق دانشگاه علم و فناوری مازندران
سید سهراب صابری مقدم
دکتری تخصصی
برق
دانشگاه علم و فناوری مازندران
حسین نعمت زاده
دکتری تخصصی
نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
ابراهیم اکبری
دکتری تخصصی
نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
میر سعید حسینی
دکتری تخصصی
نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه1:

مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 تلفن : 09112287554   نمابر : 01142155116

پست الکترونیک: qceec@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه : حبیب اسماعیل زاده رستم

مدیر پژوهش دانشگاه: دکتر امیر مرزبان

آدرس دبیرخانه 2:

ساری - میدان امام - شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان - ساختمان نور - دفتر انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران

تلفن و نمابر: 01133360804


تاریخ های مهم / Important Datesمهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 15 آبان 1397

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 25 آبان 1397

تاریخ برگزاری همایش: 30 آبان1397محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی