کمیته اجرایی / Organization Committee چاپ
نام و نام خانوادگی

سمت


حبیب اسماعیل زاده رستم دبیر کمیته اجرایی همایش
سید محمد کاظم نژاد
دبیر کمیته اجرایی همایش

محمد قربانی مسئول بخش نمایشگاه - نماینده صنعت برق

علی عباس زاده مسئول بخش نمایشگاه - نماینده دانشگاه
عباسعلی پورآقاجان مسئول بخش پشتیبانی(معاون اداری و مالی دانشگاه)

سیروس عبدالملکی مسئول بخش پشتیبانی(معاون مالی و پشتیبانی برق منطقه ای)
علیرضا رستمی کفاکی
عضو کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

علیرضا محمودپور مسئول بخش تبلیغات و اطلاع رسانی
فردین عنایتی مسئول بخش برنامه های جانبی

محمدجعفر پوررستم مسئول بخش اسکان و پذیرایی
سید روح اله کمالی مسئول بخش دانشجویی

علی عبدی شهرودی
مسئول بخش انتظامات
سیدسعیدحمیدی مسئول بخش فناوری اطلاعات

سید خدایارعلوی مسئول بخش فناوری اطلاعات
بردیا بهنیا
مسئول بخش فناوری اطلاعات

یاسررمضانپور
مسئول بخش انتشارات همایش
حسام حسین زاده
مسئول بخش کارگاه-نماینده دانشگاه
 

دبیرخانه/proceedings

آدرس دبیرخانه1:

مازندران - قائمشهر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر

 تلفن : 09112287554   نمابر : 01142155116

پست الکترونیک: qceec@qaemiau.ac.ir

مسئول دبیرخانه : حبیب اسماعیل زاده رستم

مدیر پژوهش دانشگاه: دکتر امیر مرزبان

آدرس دبیرخانه 2:

ساری - میدان امام - شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان - ساختمان نور - دفتر انجمن مهندسین برق و الکترونیک شاخه مازندران

تلفن و نمابر: 01133360804


تاریخ های مهم / Important Datesمهلت ارسال متن کامل مقاله (Full Paper): 15 آبان 1397

تاریخ اظهار نظر نهایی داوران: 25 آبان 1397

تاریخ برگزاری همایش: 30 آبان1397محل برگزاری/ Location

محل برگزاری کنفرانس:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم­شهر، سالن اجتماعات دانشکده فنی مهندسی

محل اقامت مدعوین:

مهمانسرای دانشگاه آزاد اسلامی